Mielekäs ja vahva elämä mielenterveyskuntoutujalle 2007-2010

 

Tornion Asuntopalvelusäätiön hallinnoima Mesta-projekti on järjestänyt vertaisryhmätoimintaa torniolaisille pitkään sairastaneille mielenterveyskuntoutujille vuosina 2007-2010 yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.  Raha-automaattiyhdistykseltä saadun projektirahoituksen avulla on järjestetty kodin ulkopuolista kuntoutujien tarpeiden ja toiveiden mukaista pienryhmä-, retki- ja virkistystoimintaa. Toiminnan tavoitteena on ollut tukea kokonaisvaltaisesti omaehtoista psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kuntoutumista, vahvistaa itsenäistä kotona selviytymistä ja rohkaista kuntoutujat lähtemään kotoa mielekkääseen vertaistoimintaan.

Toiminnasta saatujen arviointitulosten perusteella kokemukset sekä kuntoutujilla, omahoitajilla että projektityöntekijällä ovat erittäin positiivisia. Järjestetty toiminta on tukenut kokonaisvaltaista kuntoutumista kaikilla osa-alueilla. Toiminnan myötä kuntoutujat ovat aktivoituneet lähtemään kotoa, saaneet uusia sosiaalisia kontakteja ja tyydytystä mielekkääseen vertaistoimintaan osallistumisesta sekä oppineet uusia elämänhallinnan taitoja. 

Meän Talo jatkaa viittä ryhmää omaan toimintaansa liitettynä ja Tornion seurakunta jatkaa yhden ryhmän toimintaa. Ryhmät ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki mieleterveyskuntoutujat, jotka kaipaavat päiväänsä mielekästä toimintaa. Meneillään olevista ryhmistä lisää tietoa Meän Talon etusivun viikko-ohjelma -linkistä.

Mesta-projekti päättyi 28.2.2010. Sivulla olevasta linkistä avautuu Mesta-projektin loppuraportti, joka samalla on myös mallinnus toiminnasta.


Mesta-projektin loppuraportti
 (PDF)